ΜΠΑΣΚΕΤ ΑΝΔΡΩΝ

1931-32   ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΘΗΝΩΝ - ΠΕΙΡΑΙΩΣ
1938-39   ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΘΗΝΩΝ - ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Η ΕΠΑΝΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΠΑΣΚΕΤ ΑΝΔΡΩΝ
1969-70         Γ΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
1970-71         Γ΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
1971-72         Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ΑΝΟΔΟΣ
1972-73         Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - 14ος
1973-74         Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ
1974-75         Γ΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  
1975-76         Γ΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
1976-77          Γ΄ΕΣΚΑ
1977-78          Γ΄ΕΣΚΑ -    11ος
1978-79          Γ΄ΕΣΚΑ      10ος
1979-80          Γ΄ΕΣΚΑ         8ος
1980-81          Γ΄ΕΣΚΑ -     ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ
1981-82          Δ΄ΕΣΚΑ
1982-83          Δ ΈΣΚΑ           
1983-84          Δ΄ ΕΣΚΑ -      ΑΝΟΔΟΣ
1984-85          Γ΄ΕΣΚΑ         ΑΝΟΔΟΣ- ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ
1985-86          Β΄ΕΣΚΑ        ΑΝΟΔΟΣ
1986-87          A΄ΕΣΚΑ        ΑΝΟΔΟΣ
1987-88          Γ΄ΕΘΝΙΚΗ    7ος
1988-89          Γ΄ΕΘΝΙΚΗ    6oς

1989-90                 Γ΄ΕΘΝΙΚΗ   
1990-91           Γ΄ΕΘΝΙΚΗ    
1991-92            Γ΄ΕΘΝΙΚΗ      8ος
1992-93            Γ΄ΕΘΝΙΚΗ      4ος 
1993-94         Γ΄ΕΘΝΙΚΗ      10ος  υποβιβασμός
1994-95         A΄ΕΣΚΑ            8ος                                      1995-96         Α΄ΕΣΚΑ  -       4ος
1996-97         Α΄ΕΣΚΑ -        3ος
1997-98         Α΄ΕΣΚΑ          4ος
1998-99         Α ΈΣΚΑ         10ος
1999-00         Α΄ΕΣΚΑ         ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ
2000-01         Β΄ΕΣΚΑ        6ος
2001-02         Β΄ΕΣΚΑ        3ος
2002-03         Α΄ΕΣΚΑ       10ος
2003-04         Α΄ΕΣΚΑ       ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ


2007-08         Α΄ ΕΣΚΑ -     11ος
2008-09        Α΄ΕΣΚΑ -       ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ
2009-10        Β΄ΕΣΚΑ -       ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ
2010-11        Γ΄ΕΣΚΑ -        4ος
2011-12        Γ΄ΕΣΚΑ -       ΑΝΟΔΟΣ
2012-13        Β΄ΕΣΚΑ -       10ος
2013-14        Β΄ΕΣΚΑ -       11ος
2014-15        Β΄ ΕΣΚΑ -      ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ
2015-16        Γ΄ ΕΣΚΑ -      ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ
2016-17        Δ΄ΕΣΚΑ          8ος
2017-18        Δ΄ΕΣΚΑ          1ος   ΑΝΟΔΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου